Plezier in ondernemen

Disclaimer

De Eigen Zaak streeft naar correcte en actuele informatie op deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie in alle gevallen juist is. Daarom kun je aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen. De Eigen Zaak aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Evenmin is De Eigen Zaak verantwoordelijk voor geleden verlies of gederfde winst welke voortkomt uit het gebruik van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan deze website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Binnen deze website zijn relevante externe links en informatie van derden opgenomen. De Eigen Zaak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen evenmin als zij verantwoordelijk is voor de juistheid van publicaties van derden.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle gebruik van deze site dat in strijd is met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is verboden.
Informatie en downloads van deze site worden uitsluitend toegestaan voor eigen, individueel gebruik. Commercieel gebruik, of gebruik in niet commerciƫle projecten voor starters en ondernemers is verboden, tenzij vooraf door De Eigen Zaak schriftelijke toestemming is gegeven.