Administratie & financiën

4 tips voor een financieel succesvol en gezond bedrijf:

  1. Ken de kosten, inkomsten en de minimaal noodzakelijke omzet van je bedrijf.
  2. Reserveer geld voor nieuwe investeringen en om belastingen te betalen.
  3. Stel financiële doelen voor de korte en lange termijn en monitor deze.
  4. Zorg dat de zaken voor je bedrijf en privé geregeld zijn bij calamiteiten.

Wil je hulp bij?

Bedrijfsadministratie

* bedrijfsadministratie bijhouden; wij kunnen je geheel of gedeeltelijk ontzorgen
* aanleren van de vaardigheden om zelf je dagelijkse administratie te doen
* maken van de jaarcijfers en jaarrekening
* advisering m.b.t. administratie, verdienmodellen en bepalen financiële doelstellingen
* advisering m.b.t. return on investment, minimale omzet en break-even-point

Belastingen

* maken en indienen van de jaarrekeningen en aangiften B.T.W. en Inkomstenbelasting
* fiscale advisering voor alle zaken m.b.t. ondernemerschap
* corrigeren, aanvragen en/of aanpassen toeslagen en voorlopige aanslagen
* acceptatie van je ondernemerschap door de belastingdienst
* indienen van bezwaar bij de belastingdienst
* financiële planning en info m.b.t schenkingen en giften en indienen van deze aangiften

Ondernemingsplan en/of financieringsaanvraag

* schrijven van een ondernemingsplan met een onderbouwde financiële begroting
* ondersteunen bij het aanvragen en indienen van een financieringsaanvraag

Noodplan bij calamiteiten

* maken van een noodplan dat zorgdraagt voor de voortgang van het bedrijf
* registratie en overzicht van gegevens die nodig zijn bij calamiteiten

Executeur

* Registratie en advisering in verband met nalatenschap
* Regelen en uitvoeren van de nalatenschap in overleg met nabestaanden

 

Maak gebruik van onze professionele kennis en expertise. Wij zijn aangesloten bij de beroepsverenigingen:

 

 

Download hier de volgende formulieren:
* Checklist Inkomstenbelasting
* Urenoverzicht 2017
* Rittenregistratie