30-12-2017 - 9:30 tot 12:00 uur

Links

Mooi project voor startende ondernemers in Gelderland, Overijssel, Flevoland, Amersfoort
www.ikstartsmart.nl

Kamer van Koophandel
www.kvk.nl

Syntens, innovatienetwerk voor ondernemers
www.syntens.nl

De Belastingdienst
www.belastingdienst.nl

Centraal Bureau voor de Statistiek, voor cijfers en feiten
www.cbs.nl

Ministerie van Economische Zaken, o.a. vestigingseisen
www. rijksoverheid.nl

Onderzoek voor Bedrijf en Beleid
www.eim.nl

FNV Zelfstandigen is een autonome vereniging van en voor zelfstandigen zonder personeel met als doelstelling om de belangen van leden te behartigen. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
www.fnvzzp.nl

ZZP Nederland is belangenbehartiger voor het toenemende aantal ZZP-ers. Behalve belangenbehartiging geven ze ook veel informatie en zijn er concrete diensten zoals verzekeringen specifiek voor deze doelgroep.
www.zzp-nederland.nl

Hoofdbedrijfschap Detailhandel
www.hbd.nl

Kenniscentrum Horeca
www.kenniscentrumhoreca.nl

Hoofdbedrijfschap Ambachten
www.hba.nl

Site voor de startende en groeiende MKB ondernemer
www.bedrijvenpagina.com

Landelijk netwerk voor vrouwelijke ondernemers
www.haareigenzaak.nl

24-06-2016

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.


Bestellen >> naar de winkel
Meer informatie >> www.ikwerkvoormezelf.nl

Hanneke van Zijl

Wat wil jij tot bloei laten komen ?